Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien.

Hartolan kunnan kotisivujen käyttäminen on turvallista. Hartolan kunta ei pyydä kotisivuillaan pankkitunnuksia eikä kerää käyttäjien henkilötietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

Hartolan kunnan palveluiden käyttäjien oikeusturvan ja yksityisyyden tärkeyden vuoksi henkilötietoja käsitellään lakisäädösten mukaisesti. Palveluissaan Hartolan kunta käsittelee asiakkaan henkilötietoja vain siinä laajuudessa, kuin kunkin palvelun tuottaminen vaatii. Hartolan kunnan palveluissa asiakkaan henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja jokaisesta palvelusta säädetyn erityislain mukaisesti. Joissakin erityistapauksissa Hartolan kunta voi käsitellä asiakkaan henkilötietoja myös henkilön nimenomaisella suostumuksella.

Tietosuojavastaava

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti Hartolan kunnalla on nimetty tietosuojavastaava, joka toimii asiakkaiden ja henkilökunnan tukena tietosuoja-asioissa. Hartolan kunnan tietosuojavastaava on Kati Pietinen. Kysymyksiä tietosuoja-asioihin liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kati.pietinen@hartola.fi.

Huomioithan, että yhteydenottovaiheessa sähköpostiviestiin ei tule kirjoittaa arkaluontoisia henkilötietoja, kuten henkilötunnusta tai syntymäaikaa. Sähköpostiviestiin voi kirjoittaa lyhyen kuvauksen kysyttävästä asiasta ja yhteystietosi. Tietosuojavastaava ottaa sinuun yhteyttä ja kysyy tarkemmat tiedot asian käsittelemistä varten.

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa on kuvattu henkilötietojen käsittely käyttötarkoituksen mukaisesti. Tietosuojaselosteista käy ilmi muun muassa käsittelyn käsiteltävät tiedot, tietojen käsittelyn tarkoitus, tietojen säännönmukaiset luovutukset, rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisteröidyn oikeudet. Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada tietää rekisterin pitäjän rekistereissä olevat tiedot hänestä. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää oikaisua, mikäli rekisterin tiedoissa on virheitä. Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksesta ja näin ollen myös henkilötietojensa käsittely, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin osaston rekisterinpitäjä vastaa omien selosteiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Rekisteriselosteista löytyy rekisterinpitäjän yhteystiedot.